Procedura Tombolei de Aniversare 2020

Procedura Tombolei de Aniversare 2020!

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul tombolei „Tombola de Aniversare 2020!” (numită în cele ce urmează “Tombola”) este O.C.N. Aventus Finance S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), cod fiscal: 1017600033652, cu sediul în Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64, Republica Moldova, www.credit7.md , tel.: +373 22 877 077.

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură.

1.3 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md / www.credit365.md .

1.4 Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Procedurii și a modificărilor acesteia atât timp cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei.

2. PERIOADA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Perioada de desfășurare a Tombolei este: 16 noiembrie 2020 – 27 decembrie 2020 inclusiv. După încheierea tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării tombolei.

2.3 Extragerea câștigătorilor Tombolei va avea loc săptămânal în fiecare zi de marți (începând cu data de 24 noiembrie 2020), online, prin intermediul platformei https://www.random.org/, după cum urmează:

 • Prima extragere pentru creditele contractate în perioada 16 noiembrie – 22 noiembrie 2020;
 • A doua extragere pentru creditele contractate în perioada 23 noiembrie – 29 noiembrie 2020;
 • A treia extragere pentru creditele contractate în perioada 30 noiembrie – 06 decembrie 2020;
 • A patra extragere pentru creditele contractate în perioada 07 decembrie – 13 decembrie 2020;
 • A cincea extragere pentru creditele contractate în perioada 14 decembrie – 20 decembrie 2020;
 • A șasea extragere pentru creditele contractate în perioada 21 decembrie – 27 decembrie 2020;
 • A șaptea extragere (pentru cele 3 televizoare) pentru creditele contractate în perioada 16 noiembrie – 27 decembrie 2020.

2.4 Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

3. PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ

3.1 Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de desfășurare a tombolei au contractat cel puțin un credit nebancar pe termen scurt (Credit7) sau mediu (Credit365).

3.2 Participanții la Tombolă trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.

3.3 În fiecare săptămână, Organizatorul va efectua extragerea a 5 câștigători, care pe parcursul săptămânii precedente au contractat un credit nebancar.

3.4 La data de 29.12.2020, la extragerea premiilor mari (3 televizoare) vor fi incluși toți clienții care au contractat un credit nebancar în perioada 16 noiembrie 2020 – 27 decembrie 2020. Fiecare client va fi inclus în listă în dependență de numărul creditelor contractate (exemplu: clientul a contractat 7 credite în perioada 16 noiembrie 2020 – 27 decembrie 2020, va fi inclus în listă pentru extragerea premiilor mari de 7 ori).

3.5 O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.

3.6 Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.

3.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.

3.8 Nu pot participa la Tombolă, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afinii ai acestora.

4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL TOMBOLEI

4.1 Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

 • 10 ceasuri smart Xioami Mi Band 5 (pentru extrageri săptămânale);
 • 10 power bank-uri Xioami, 20.000 mAh (pentru extrageri săptămânale);
 • 10 căști fără fir Xioami Mi AirDots PRO 2 SE WHITE (pentru extrageri săptămânale);
 • 3 televizoare smart Xioami Mi LED TV 4S 55” GLOBAL (pentru extragerea din data de 29.12.2020).

4.2 Persoanele desemnate cîștigători în cadrul extragerilor săptămânale, la sediul Organizatorului vor selecta desinestătător cartonașul pentru a putea vedea premiul cîștigat.

4.3 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului.

4.4 Câștigătorii trebuie să confirme faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

4.5 În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă.

4.6 Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentei Proceduri, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă.

4.7 Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

5. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • nu a fost constatată careva fraudă;
 • a respectat prevederile prezentei Proceduri;
 • la eliberarea premiului, câştigătorul prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
 • nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
 • semnează un act de primire a premiului.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md și https://credit365.md

6.2 Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.

6.3 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.

6.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

Выберите сумму
MDL
-
+
меньше MDL больше MDL
Выберите срок
мес.
-
+
меньше мес. больше мес.
Вы занимаете
0 MDL
Ежемесячный платеж
0 MDL
Дата оплаты
26.02.2021
Количество платежей
0
Получить деньги
Выбери онлайн кредит и получи деньги

Максимальное удобство от подачи заявки до погашения кредита!

Получить деньги
Преддоговорная информация
26-01-2021

Стандартная информация для потребительского кредита (Преддоговорная информация)

1. Наименование и контактные данные кредитора/кредитного посредника

Кредитор

Адресă

Номер телефона

Адрес электронной почты

Веб-адрес

НКО „Aventus Finance” ООО.

мун. Кишинев, ул. 31 августа 1989, №64

(+373 22) 877 077

info@credit7.md

www.credit7.md

2. Описание основных характеристик кредитного продукта

Тип кредита

Краткосрочный небанковский кредит

Общая сумма кредита

Имеются в виду потолок или общие суммы, предоставленные на основании кредитного договора

X XXX-XX MDL

Условия, регламентирующие получение кредита

Имеются в виду способ и время получения денег

Получение небанковского кредита происходит в онлайн или офлайн-среде, после прохождения следующих шагов:

 1. Принять условия использования Портала;
 2. Выбор суммы и срока небанковского кредита, используя финансовый калькулятор с Портала;
 3. Прочитать и принять предложение небанковской кредитной организации, представленное в преддоговорной информации.
 4. Создание учетной записи пользователя и заполнение анкеты;
 5. После утверждения небанковского кредита, подписание договора посредством уникального кода, отправленного через SMS;
 6. В зависимости от указанного способа получения кредита (на счет/наличные), денежные средства переводятся на счет или получение наличными в отделениях Victoriabank и в отделениях Posta Moldovei.

Срок действия кредитного договора

XX дней

Взносы и, если это применимо, порядок, в соответствии с которым они будут осуществляться

Погашение небанковского кредита, выплата начисленных процентов и соответствующих комиссий производится до срока погашения кредита.

Порядок сбора платежей:

 1. Пени;
 2. Комиссия за предоставление и управление кредитом;
 3. Начисленные проценты;
 4. Тело кредита.

Общая сумма, которую Вы должны уплатить

Имеется в виду сумма заемного капитала плюс проценты и возможные платежи, связанные с кредитом

X XXX-00 MDL

3. Платежи по кредиту

Процентная ставка по кредиту или, если это применимо, разные процентные ставки по кредиту, установленные кредитным договором

X,XX% в день

Процентная ставка фиксированная.

Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС)

Общая стоимость кредита, выраженная как годовой процент от общей суммы кредита.

ФГПС поможет Вам сравнить различные предложения

XXX,XX %

ГПС (Ставка в виде процентов, годовых)

XX,XX%

Репрезентативный пример

Пример:

Сумма небанковского кредита – 2000 MDL;

Срок небанковского кредита – 30 дней;

Всего к возврату – 2600 MDL; 

ФГПС – 2 333,95 %

ГПС – 365 %

Является обязательным для получения кредита или для получения кредита в соответствии с условиями договора и согласованными условиями кредитования заключение:

страхового договора в целях гарантирования кредита; или

договора на оказание другой дополните-льной услуги?

НЕТ

НЕТ

Сопутствующие платежи

Сумма платежей, связанных с использованием особого средства оплаты (например, кредитной карты)

Комиссия, взимаемая третьими лицами за оплату кредита и связанных с этим платежей:

 • Через платежные терминалы QIWI или RunPay: 0 MDL;
 • При использовании банковской карты в личном кабинете: 0 MDL;
 • Используя платформу онлайн-платежей oplata.md или paynet.md: 1% от оплаченной суммы;
 • В любом отделении BC “Victoriabank” SA: 10 леев за каждый платеж;
 • В почтовых отделениях Молдовы: 6 леев за каждый платеж;

Комиссия, взимаемая третьими лицами за выдачу денег:

 • В любом отделении BC “Victoriabank” SA: 1% от суммы кредита, минимум 10 MDL.
 • В почтовых отделениях Молдовы: 1,5% от суммы кредита.

Любые другие платежи, проистекающие из кредитного договора

По вашему выбору вы можете воспользоваться услугой активации отпуска для платежей в соответствии с кредитным соглашением на 15 или 30 дней.

Активация услуги происходит путем оплаты комиссии, размер которой определяется в зависимости от запрашиваемого периода и суммы кредита.

Платежи в случае просрочки платежа

Неосуществление платежей может иметь серьезные последствия для Вас (например, принудительная продажа) и затруднять получение кредитов

С Вас будут взиматься пени в размере 2%, минимум 30 МDL, от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, применяемая к сумме задолженности за весь период просрочки. Пеня начисляется до даты полной уплаты суммы задолженности.

4. Другие важные правовые аспекты

Право отзыва

Вы имеете право отказаться от кредитного договора в течение 14 календарных дней

ДА

Досрочное погашение

Вы имеете право в любое время досрочно погасить кредит полностью или частично

Вы имеете право на полный или частичный досрочный возврат небанковского кредита в любой момент. Дополнительные расходы не применяются в случае досрочного погашения небанковского кредита.

Получение информации из базы данных

Кредитор должен сообщить Вам незамедлительно и на бесплатной основе о результатах получения информации из базы данных, если заявление о предоставлении кредита отклонено на основании сведений из базы данных. Это условие не применяется в случае, если предоставление такой информации запрещено законом либо противоречит целям общественного порядка или общественной безопасности

ДА

Право на получение проекта кредитного договора

Вы имеете право получить на бесплатной основе, по заявлению, один экземпляр проекта кредитного договора. Это положение не применяется в случае, если кредитор на момент Вашего заявления не желает заключать с Вами кредитный договор

ДА

Если это применимо:

Период времени, в течение которого преддоговорные обязательства имеют обязательную силу для кредитора

Эта информация действительна в течение 15 дней с момента отправки Заемщику.

5. Дополнительная информация, которую необходимо предоставить в случае продажи на расстоянии финансовых услуг

о кредиторе

Регистрация

НКО „Aventus Finance” ООО.

IDNO 1017600033652

Зарегистрировано в реестре небанковских кредитных организаций в соответствии с Решением CNPF № 11/10 от 18.03.2019.

Орган надзора

Агентство по защите прав потребителей Адрес: MD-2012, мун. Кишинев,

ул. Василе Александри, № 78, 1 этаж, каб.101,102

Прямая линия: (+373 22) 74-14-64

Зеленая линия 080028028 (бесплатный звонок из районов Республики Молдова)

b) о кредитном договоре

Осуществление права отзыва

Заемщик располагает сроком в 14 календарных дней после заключения договора, в течение которого он может отозвать договор, в соответствии с законом, без объяснения причин. В этом случае заемщик должен вернуть Кредитору выданную сумму кредита и выплатить проценты по нему со дня выдачи суммы до дня ее возврата. Для осуществления своего указанного права, заемщик направляет одностороннее уведомление об отзыве договора, с указанием фамилии, имени и номера договора. Неосуществление права на отзыв согласно вышеуказанным требованиям и условиям приводит к невозможности прекратить действие договора через право на отзыв.

Закон, взятый кредитором за основу для установления отношений с Вами до заключения кредитного договора

Деятельность небанковские кредитных организации при установлении отношений с потенциальными клиентами подчиняется Законодательству Республики Молдова.

Если это применимо:

Языковой режим

Информация и договорные сроки будут предоставляться на государственном языке. С Вашего согласия мы намерены общаться на государственном языке в течение срока действия кредитного договора.

c) о средствах правовой защиты

Существование и возможность использования внесудебной процедуры обжалования и средств правовой защиты

Любое разногласие может быть разрешено путем переговоров, посредством уведомления Стороны. При невозможности нахождения решения, приемлемого для обеих сторон, дело может быть решено судебной инстанцией.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился/ась с преддоговорной информацией и не нуждаюсь в использовании срока как минимум в 15 календарных дней для изучения предоставленной информации. Таким образом, прошу незамедлительно подписать кредитный договор.

Репрезент. пример
31-08-2019

Процентная ставка по кредиту является фиксированной и составляет 24% годовых. Общая стоимость кредита в размере 6000 лей за 12 месяца составляет 9322,67 MDL, которая включает в себя:

 • сумму кредита в размере 6 000 MDL;
 • проценты за пользование кредитом 802,67 MDL;
 • комиссия за предоставление кредита 1800 MDL;
 • комиссия за администрирование кредита 720 MDL;
 • годовая ставка в виде процентов (ФГПС) составляет 139,71%.
График платежей
# Ежемесячный платеж Дата платежа