Regulamentul promoției “Linella Cadou” 2024

 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI
  1. Organizatorul promoției „Vouchere Linella Cadou” (numită în cele ce urmează “Promoție”) este O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), IDNO – cod fiscal  1017600033652, cu sediul în mun. Chișinău, Republica Moldova, tel.: +373 22 877 077.
  2. Promoția se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură. 
  3. Prezenta Procedură este disponibilă public pe site-ul web: www.credit365.md.
  4. Organizatorul nu își va asuma nici o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Proceduri și a modificărilor acesteia atât timp, cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Promoției și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Promoției. 
 1. PERIOADA PROMOȚIEI, ARIA DE DESFĂȘURARE 
  1. Promoția este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
  2. Perioada de desfășurare a Promoției este: 01 ianuarie 2024 – 29 februarie 2024 inclusiv. După încheierea promoției, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării promoției. 
  3. Câștigătorii vor fi anunțați direct telefonic cu acodarea tuturor detaliilor necesare pentru ridicarea premiului.
 1. PARTICIPANȚII PROMOȚIEI 
  1. Promoția este destinată persoanelor fizice clienți noi ai Organizatorului (clienți care anterior nu au beneficiat de credite nebancare de la Organizator), care în perioada promoției au beneficiat de un credit în valoare de până la 100 000 lei și au introdus în cererea de solicitare, codul promoțional GIFT.
  2. Participanții Promoției, sunt toate persoanele cu vârsta minimă de 18 ani și capacitate deplină de exercițiu.
  3. O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.  
  4. Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Promoției. 
  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Promoție sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.
  6. Nu pot participa la Promoție, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afini ai acestora. 
 1. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL PROMOȚIEI 
  1. Premiile oferite în cadrul Promoției sunt: 

        certificate în valoare de 300 lei, valabile în magazinele Linella, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

  1. Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului. 
  2. Câștigătorii trebuie să confirme faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării. 
  3. În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă. 
  4. Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentei Proceduri, aceștia vor pierde dreptul de atribuire a câștigurilor. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă. 
  5. Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. 
 1. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR 
  1. Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul,  el trebuie să efectueze următorii pași: 
 • după accesarea site-ului web www.credit365.md, să indice suma și perioada împrumutului, având posibilitatea de a obține până la 100 000 lei online;
 • în secțiunea ”Am Promocode” să introducă codul promoțional GIFT;
 • să confirmă solicitarea și să completeze formularul de înregistrare cu datele personale, obținând acces în contul său personal. 

Totodată, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • nu a fost constatată careva fraudă; 
 • a respectat prevederile prezentei Proceduri; 
 • la eliberarea premiului, prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului; 
 • nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului; 
 • semnează un act de primire a premiului. 
 1. DISPOZIȚII FINALE 
  1. Prezenta Procedură este disponibilă public pe site-ul web: www.credit365.md.
  2. Prin participarea la aceasta promoție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.
  3. Automat la participare, participanții își dau acordul pentru publicarea pe pagina de socializare Facebook: md.credit365, a imaginilor foto realizate la acordarea premiului, pe parcursul desfășurării promoției.
  4. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Promoție și care se află în afara culpei Organizatorului. 
  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Promoției, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. 
Выберите сумму
МДЛ
МДЛ МДЛ
Выберите срок
месяцев
месяцев месяцев
Сумма кредита

24000 МДЛ

Ежемесячный платеж

1866 МДЛ МДЛ

Дата оплаты

11.08.24

Кол. платежей
до

24

Промокод активирован

Удалить

Промокод недействителен
График платежей Преддоговорная информация Репрезентативный пример

Выбери онлайн кредит и получи деньги

Максимальное удобство от подачи заявки до погашения кредита!