Procedura tombolei de aniversare 2020

Procedura Tombolei de Aniversare 2020!

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul tombolei „Tombola de Aniversare 2020!” (numită în cele ce urmează “Tombola”) este O.C.N. Aventus Finance S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), cod fiscal: 1017600033652, cu sediul în Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64, Republica Moldova, www.credit7.md , tel.: +373 22 877 077.

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură.

1.3 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md / www.credit365.md .

1.4 Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Procedurii și a modificărilor acesteia atât timp cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei.

2. PERIOADA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Perioada de desfășurare a Tombolei este: 16 noiembrie 2020 – 27 decembrie 2020 inclusiv. După încheierea tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării tombolei.

2.3 Extragerea câștigătorilor Tombolei va avea loc săptămânal în fiecare zi de marți (începând cu data de 24 noiembrie 2020), online, prin intermediul platformei https://www.random.org/, după cum urmează:

 • Prima extragere pentru creditele contractate în perioada 16 noiembrie – 22 noiembrie 2020;
 • A doua extragere pentru creditele contractate în perioada 23 noiembrie – 29 noiembrie 2020;
 • A treia extragere pentru creditele contractate în perioada 30 noiembrie – 06 decembrie 2020;
 • A patra extragere pentru creditele contractate în perioada 07 decembrie – 13 decembrie 2020;
 • A cincea extragere pentru creditele contractate în perioada 14 decembrie – 20 decembrie 2020;
 • A șasea extragere pentru creditele contractate în perioada 21 decembrie – 27 decembrie 2020;
 • A șaptea extragere (pentru cele 3 televizoare) pentru creditele contractate în perioada 16 noiembrie – 27 decembrie 2020.

2.4 Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

3. PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ

3.1 Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de desfășurare a tombolei au contractat cel puțin un credit nebancar pe termen scurt (Credit7) sau mediu (Credit365).

3.2 Participanții la Tombolă trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.

3.3 În fiecare săptămână, Organizatorul va efectua extragerea a 5 câștigători, care pe parcursul săptămânii precedente au contractat un credit nebancar.

3.4 La data de 29.12.2020, la extragerea premiilor mari (3 televizoare) vor fi incluși toți clienții care au contractat un credit nebancar în perioada 16 noiembrie 2020 – 27 decembrie 2020. Fiecare client va fi inclus în listă în dependență de numărul creditelor contractate (exemplu: clientul a contractat 7 credite în perioada 16 noiembrie 2020 – 27 decembrie 2020, va fi inclus în listă pentru extragerea premiilor mari de 7 ori).

3.5 O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.

3.6 Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.

3.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.

3.8 Nu pot participa la Tombolă, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afinii ai acestora.

4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL TOMBOLEI

4.1 Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

 • 10 ceasuri smart Xioami Mi Band 5 (pentru extrageri săptămânale);
 • 10 power bank-uri Xioami, 20.000 mAh (pentru extrageri săptămânale);
 • 10 căști fără fir Xioami Mi AirDots PRO 2 SE WHITE (pentru extrageri săptămânale);
 • 3 televizoare smart Xioami Mi LED TV 4S 55” GLOBAL (pentru extragerea din data de 29.12.2020).

4.2 Persoanele desemnate cîștigători în cadrul extragerilor săptămânale, la sediul Organizatorului vor selecta desinestătător cartonașul pentru a putea vedea premiul cîștigat.

4.3 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului.

4.4 Câștigătorii trebuie să confirme faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

4.5 În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă.

4.6 Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentei Proceduri, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă.

4.7 Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

5. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • nu a fost constatată careva fraudă;
 • a respectat prevederile prezentei Proceduri;
 • la eliberarea premiului, câştigătorul prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
 • nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
 • semnează un act de primire a premiului.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md și https://credit365.md

6.2 Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.

6.3 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.

6.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

Alege suma
MDL
-
+
mai puțin MDL mai mare MDL
Alege perioada
luni
-
+
mai puțin luni mai mare luni
Suma solicitată
0 MDL
Rata lunară
0 MDL
Data achitării
26.02.2021
Nr. de plăți
0
Solicită credit
E simplu, obții împrumutul 100% online

De la cererea, până la bani, așa că depune cererea!

Aplică acum
Informația precontractuală
26-01-2021

Informaţii standard privind creditul pentru consumatori (Informație precontractuală)

1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului
Creditor

Adresă

Nr. telefon

Adresa de e-mail

Adresa web

O.C.N „Aventus Finance” S.R.L.

mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.64

(+373 22) 803 365

info@credit365.md

www.credit365.md

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Tipul de credit Credit nebancar pe termen mediu
Valoarea totală a creditului

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit

X XXX-XX MDL
Condiţiile care reglementează tragerea creditului

Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor

Tragerea creditului nebancar are loc în mediul on-line sau off-line după parcurgerea următorilor pași:

 1. Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizarea a Portalului.
 2. Selectarea sumei și perioadei creditului nebancar, utilizând calculatorul financiar de pe Portal;
 3. Citirea și acceptarea ofertei organizației de creditare nebancare expuse în informația precontractuală.
 4. Creeare unui cont de utilizator și completarea anchetei;
 5. După aprobarea creditului nebancar, semnarea contractului prin intermediul codului unic expediat prin SMS;
 6.  În dependență de modalitatea de primire indicată (virament/numerar), mijloacele bănești sunt transferate în contul debitorului sau se ridică în numerar la sucursalele Victoriabank sau oficiile Poșta Moldovei.
Durata contractului de credit XX luni
Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Rambursarea împrumutului, achitarea dobînzii calculate și comisioanelor aferente se efectuează lunar.

Ordinea de încasare a plăților efectuate:

 1. Penalitățile calculate;
 2. Comisionul de acordare și administrare a creditului;
 3. Dobînda calculată;
 4. Corpul creditului.
Suma totală pe care va trebui să o achitaţi

Înseamnă suma capitalului împrumutat plus dobînda şi posibilele costuri aferente creditului

X XXX-00 MDL
3. Costurile creditului
Rata dobînzii aferente creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobînzii care se aplică contractului de credit X,XX% anual

Rata dobânzii este fixă.

DAE (Dobînda anuală efectivă)

Costul total al creditului exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte

XXX,XX%
APR  (Rata exprimată în procent anual) XX,XX%
Exemplu reprezentativ Exemplu:

Valoarea creditului – 5000 MDL;

Durata creditului – 6 luni;

Total spre rambursare – 7001.12 MDL;

DAE – 237.93 %

Pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie:

– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; sau

– un contract privind un alt serviciu accesoriu?

NU

NU

Costuri aferente
Suma costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu, a cardului de credit) Comision perceput de terți pentru achitarea creditului și plăților aferente:

 • Prin terminale de plată QIWI, RunPay, Paynet și Bpay: 0 MDL;
 • Prin utilizarea platformei de plăți online oplata.md 1% din suma achitată;
 • La oficiile Poșta Moldovei: 6 MDL pentru fiecare plată

Comision perceput de terți pentru eliberarea mijloacelor bănești:

 • Eliberarea mijloacelor bănești în oficiile Poșta Moldovei: 1,5% din suma eliberată
Costuri în caz de întîrziere la plată

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu, vînzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite

Vi se va percepe o penalitate în mărime de 2,00 % din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere a plății, aplicată la suma datorată pentru toata perioada de întîrziere. Penalitatea se calculează pînă la data achitării integrale a sumei datorate.
4. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de revocare

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice

Da
Rambursare anticipată

Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment

Dvs aveți dreptul la rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului nebancar în orice moment. În cazul rambursării anticipate a împrumutului se va percepe un comision în mărime de 0,5% calculat de la suma rambursată anticipat.
Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin  lege sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică

Da
Dreptul la un proiect de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu dumneavoastră

Da
Dacă este cazul:

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să-și respecte obligaţiile precontractuale

Această informaţie este valabilă 15 zile din momentul prezentării.
5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă a serviciilor financiare
referitoare la Creditor
Înregistrare O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L.

IDNO 1017600033652

Înregistrată în registrul organizațiilor de creditare nebancară conform Hotarîrii CNPF nr.11/10 din 18.03.2019.

Autoritatea de supraveghere Agenția pentru Protecția Consumatorilor Adresa: MD-2012, mun. Chișinău,

str. Vasile Alecsandri, nr. 78, etaj 1, bir.101,102

Linia directă: (+373 22) 74-14-64

Linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele Republicii Moldova)

b) referitoare la contractul de credit
Exercitarea dreptului de revocare Împrumutatul are la dispoziție 14 zile calendaristice după încheierea contractului pentru a revoca contractul, în conformitate cu legea, fără a invoca motive. În asemenea caz împrumutatul va rambursa Împrumutătorului suma oferită de credit și va plăti dobînda aferentă acesteia de la data oferirii sumei pînă la data rambursării acesteia. Pentru a-și exercita dreptul menționat, împrumutatul va transmite o notificare unilaterală de revocare a contratului menționînd numele, prenumele și numărul contractului. Consecințele neexercitării dreptului de revocare  conform dispozițiilor și condițiilor descrise mai sus, reprezintă imposibilitatea de a înceta contractul prin intermediul dreptului de revocare.
Dacă este cazul:

Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Activitatea organizației de creditare nebancare întru stabilirea relațiilor cu potențialii clienți este guvernată de Legislația Republicii Moldova.
Dacă este cazul:

Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba de stat. Cu consimţămîntul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba de stat pe durata contractului de credit.
c) referitoare la căi de atac
Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac Orice neînțelegere poate fi soluționată în mod amiabil prin notificarea Părții. În cazul imposibilității găsirii unei soluții agreate de ambele părți, atunci cazul poate fi soluționat de instanța de judecată.

Prin prezenta, confirm că am luat cunoștință cu informația precontractuală și nu am necesitatea de a folosi termenul de cel puțin 15 zile calendarisitice, pentru a analiza infomația oferită. Astfel, solicit de a semna imediat contractul de împrumut.

Exemplu reprezentativ

Rata dobânzii aferente împrumutului reprezintă o rată fixă în mărime de 24 % anual. Valoarea totală plătibilă pentru un împrumut în sumă de 6 000 MDL acordat pe un termen de 12 luni constituie 9322,67 MDL, care include:

 • suma împrumutului acordat 6 000 MDL;
 • dobânda aferentă împrumutului 802,67 MDL;
 • comision pentru acordarea împrumutului 1800 MDL;
 • comision pentru administrarea împrumutului 720 MDL;
 • rata exprimată în procent anual (DAE) constituie 139,71%.
Graficul de rambursare
# Plata lunară Data plății